Prva generacija polaznika 𝐑𝐚𝐜̌𝐮𝐧𝐨𝐯𝐨𝐝𝐬𝐭𝐯𝐞𝐧𝐞 𝐤𝐥𝐢𝐧𝐢𝐤𝐞 uspješno je završila svoju obuku