PRVA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Botanika(anatomija, morfologija isistematika)O8
2.Ekologija životne i radne sredineO8
3.ZoologijaO8
4.Osnovi ekologijeO7
5.Ekološki resursi i održivi razvojO7
6.Hemija životne sredineO8
7.StatistikaO8
8.Strani jezikO7
Ukupno ECTS:60

DRUGA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Mikrobiologija ekosistemaO6
2.Ekologija čovjekaO6
3.Zaštita životne sredineO6
4.Zagađivanje zemljišta, vode i vazduhaO6
5.Klimatologija i pedalogijaI6
6.EkohidrologijaI6
7.Šumski ekosistemiI6
8.Upravljanje otpadom i reciklažomO8
9.Ekološka ekonomijaO8
10.Ruralna i urbana ekologijaO7
11.Fizika životne sredineI7
12.BiogeografijaI7
Ukupno ECTS:60

TREĆA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Zaštita i unapređenje ekosistemaO6
2.Biohrana i zaštita hraneO6
3.Međunarodni ekološki standardiO6
4.Ekološki informacioni sistemiO6
5.Genetika i genotoksikologijaI6
6.Obnovljivi izvori energijeI6
7.Integralni katastar zagađivačaI6
8.Ekonomija prirodnih resursaO8
9.Ekološki menadžmentO8
10.Ekologija i ekofiziologija biofarmingaO7
11.Ekološki inženjeringI7
12.Biodiverzitet i ekološki monitoringI7
13.BiotehnologijaI7
14.Ekološka praksa 1I7
Ukupno ECTS:60

ČETVRTA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Ekološki trendovi životne sredineO6
2.Ekološka politika EUO6
3.Monitoring životne sredineO6
4.Ekotoksikogija životne sredineO6
5.Evoluciona i sitemska ekologijaI6
6.Ekologija i raznovrsnost beskičmenjakaI6
7.Ekologija i raznovrsnost hordataI6
8.EkoremedijacijaO5
9.Ekološko pravoO5
10.Ekologija i zaštita kopnenih vodaO5
11.Ekologija životinja sa ZOO geografiomO5
12.Ekologija biljaka sa fitogeografijomI5
13.Ekološka praksa 2I5
14.ZAVRŠNI RADO5
Ukupno ECTS:60